τι είναι η υπηρεσία dnssec και σε τι μπορεί να με βοηθήσει;

στάλθηκε 05 Φεβ '12, 22:59

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Το DNSSEC (Domain Name System Security) είναι μία υπηρεσία που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στα domain names σας ενσωματώνοντας ψηφιακές υπογραφές στις πληροφορίες DNS τους, και χρησιμοποιείται προκειμένου να πιστοποιείται η ακεραιότητα και ορθότητα των απαντήσεων που δίνουν οι εξυπηρετητές ονομάτων χώρου.

Οι DNS είναι ευάλωτοι σε μια σειρά από απειλές, όπως είναι οι επιθέσεις man-in-the-middle και cache poisoning. Αυτές οι απειλές χρησιμοποιούν πλαστά στοιχεία για να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε παραπλανητικά sites και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Τα DNSSEC extensions, εισάγουν ψηφιακές υπογραφές στα δεδομένα DNS, επαληθεύουν την προέλευσή τους και βεβαιώνουν την αυθεντικότητα τους καθώς κινούνται στο Ιnternet. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί μία διεύθυνση με ενεργοποιημένο το DNSSEC, η απάντηση που λαμβάνει, δηλαδή το site στο οποίο ανακατευθύνεται είναι επαληθευμένο ως προς την αυθεντικότητα του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και ο κάτοχος της σελίδας παρέχει επιπρόσθετη ασφάλεια σε αυτή από κακόβουλες επιθέσεις,αλλά και οι επισκέπτες γνωρίζουν ότι εισέρχονται σε μία προστατευμένη τοποθεσία.

Από το papaki.gr υποστηρίζεται η δυνατότητα να ενεργοποιήσετε δωρεάν την υπηρεσία DNSSEC για .gr και .eu domains. Περισσότερες πληροφορίες για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε, μπορείτε να βρείτε από εδώ.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 14:48

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 05 Φεβ '12, 22:59

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,973 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 14:48

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif