σε τι χρησιμεύει το id protect;

στάλθηκε 28 Απρ '13, 23:55

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η υπηρεσία id protect προστατεύει τα στοιχεία ιδιοκτήτη ενός domain name. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται κάνοντας αναζήτηση σε κάποια υπηρεσία whois (πχ www.papaki.gr/whois). Ενεργοποιώντας την υπηρεσία, τα στοιχεία ιδιοκτήτη αντικαθιστώνται από τα στοιχεία της εταιρίας που παρέχει την υπηρεσία, συνήθως του καταχωρητή. Έτσι, ο ιδιοκτήτης του domain παραμένει ο ίδιος, αλλά τα στοιχεία του δεν εμφανίζονται στο whois. Αυτό συνήθως το θέλει κάποιος για προστασία των προσωπικών του δεδομένων και σε περίπτωση που δεν θέλει να γνωρίζει το ευρύ κοινό ότι είναι ιδιοκτήτης ενός domain.

Το μητρώο κάποιων tlds δεν παρέχει τα στοιχεία ιδιοκτήτη στο whois, και έτσι δεν υπάρχει λόγος να ενεργοποιηθεί κάποια υπηρεσία id protect. Για παράδειγμα, το μητρώο των .gr domains δεν παρέχει πληροφορίες του ιδιοκτήτη ενός domain στο whois, ενώ το μητρώο των .com domains παρέχει κανονικά τα στοιχεία ιδιοκτήτη.

μόνιμο link

απαντήθηκε 04 Σεπ '13, 14:53

gravatar image

dim01
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Απρ '13, 23:55

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 3,486 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '14, 15:55

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif