Πως ξέρω ότι το domain που θέλω είναι διαθέσιμο;

στάλθηκε 28 Ιούν '12, 07:43

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα ενός domain, αν το αναζητήσετε από την αρχική μας σελίδα στο papaki. Μόλις συνδεθείτε στο www.papaki.gr, στο πεδίο με την ένδειξη "Ξεκινήστε εδώ" θα εισάγετε το domain που σας ενδιαφέρει, προαιρετικά επιλέγοντας και την κατάληξη στα δεξιά, όπου μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα θα δείτε στα αποτελέσματα αναζήτησης αν αυτό είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση. Θα δείτε επίσης τα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο όνομα σε όλες τις καταλήξεις που παρέχονται από το papaki.

Όταν αναζητάτε ένα domain στο papaki, αυτομάτως πραγματοποιείται σύνδεση με το εκάστοτε μητρώο ονομάτων, έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα του domain που σας ενδιαφέρει.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 13:04

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×7
×1
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Ιούν '12, 07:43

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 8,602 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 13:04

ajax-loader.gif