τι ακριβώς είναι οι nameservers και ποια είναι λειτουργία τους;

στάλθηκε 07 Ιαν '12, 18:44

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Οι nameservers είναι μία άλλη ονομασία/κωδικοποίηση της IP που αντιστοιχεί σε έναν υπολογιστή που διαθέτει κατάλληλο λογισμικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξυπηρετεί DNS ερωτήσεις. Για παράδειγμα ο nameserver dns1.papaki.gr, είναι μία εύκολη ονομασία που αντιστοιχεί στην IP 78.46.65.247, και την οποία μπορείτε να δηλώσετε σε ένα domain για να το κάνετε να "δείχνει" σε αυτόν τον server. Οι nameservers δηλώνονται στα domains, έτσι ώστε να υφίσταται η απαιτούμενη σύνδεση του domain με τον server όπου π.χ. φιλοξενείται η σελίδα σας, για να εμφανίζεται online.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 17:54

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×8

Η ερώτηση προστέθηκε: 07 Ιαν '12, 18:44

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 10,567 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 17:54

ajax-loader.gif