Υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να κατοχυρώσει κανείς ένα domain; πρέπει να έχεις πχ. επιχείρηση ή μπορεί και ενας ιδιωτης;

στάλθηκε 25 Νοέ '12, 06:37

gravatar image

depy86
0333333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ένα domain μπορεί να κατοχυρωθεί είτε από φυσικό, είτε από νομικό πρόσωπο. Δεν απαιτείται να έχει κάποιος επιχείρηση για να κατοχυρώσει ένα όνομα χώρου, και μπορεί οποιοσδήποτε ιδιώτης να προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 03:07

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×6

Η ερώτηση προστέθηκε: 25 Νοέ '12, 06:37

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,424 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 03:07

ajax-loader.gif