Ελλάδα
2118003855 Live Chat

Τι είναι το control panel lite του papaki και σε ποιές περιπτώσεις χρησιμοποιείται;

στάλθηκε 27 Απρ '12, 05:02

gravatar image

konstantinos_d
0222222
ποσοστό αποδοχής: 0%


To control panel lite, είναι ένα περιορισμένο περιβάλλον διαχείρισης για ένα domain στο papaki. Με αυτόν τον τρόπο, ο διαχειριστής του ονόματος μπορεί π.χ. να δώσει περιορισμένη πρόσβαση στον ιδιοκτήτη, έτσι ώστε σε περίπτωση που το επιθυμεί να προχωρά απευθείας σε κάποιες ενέργειες όπως είναι η ενημέρωση των nameservers ή η ενεργοποίηση ανακατεύθυνσης, χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επικοινωνία με τον διαχειριστή.

Για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, θα πρέπει ο διαχειριστής του ονόματος μέσα από το περιβάλλον διαχείρισής του στο papaki, να πατήσει επάνω στο domain και στη συνέχεια στην "ενεργοποίηση" στο "Control Panel Lite". Σε αυτό το σημείο, θα επιλέξει "Ενεργό" στο radio button που θα εμφανιστεί, θα θέσει έναν κωδικό και θα αποθηκεύσει τις αλλαγές. Ο διαχειριστής στη συνέχεια θα ενημερώσει τον ιδιοκτήτη για τη διεύθυνση από όπου μπορεί να συνδεθεί στο control panel lite: https://www.dpanel.gr/ όπως και για τα user name και password που θα χρειαστεί.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 16:36

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×3
×3
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 27 Απρ '12, 05:02

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,033 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 16:36

ajax-loader.gif