Μπορώ να ακυρώσω ένα domain που έχω κατοχυρώσει; με ποιο τρόπο γίνεται η ακύρωση;

στάλθηκε 28 Ιούλ '12, 06:50

gravatar image

konstantinos_d
0222222
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορεί να πραγματοποιηθεί ακύρωση μόνο για τα ονόματα χώρου με κατάληξη .gr, αρκεί να ζητηθεί μέσα στις 5 πρώτες ημέρες της κατοχύρωσης, για να είναι δυνατή η ανάκληση από το μητρώο .gr. Για να προχωρήσουμε στην ακύρωση της κατοχύρωσης για το .gr όνομα χώρου σας, θα χρειαστεί να αποστείλετε ένα e-mail στο papaki προς [email protected], το οποίο για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να αποσταλεί από τον λογαριασμό e-mail που έχετε δηλώσει στο papaki.

Το ποσό που πληρώσατε για την κατοχύρωση του ονόματος πιστώνεται αυτομάτως υπό τη μορφή credits (1 credit = 1 euro) στον λογαριασμό σας στο papaki, και είναι άμεσα διαθέσιμο προς χρήση σε επόμενη παραγγελία σας.

Οι κατοχυρώσεις σε όλες τις άλλες καταλήξεις ονομάτων π.χ. .com, .eu, .net, .info, .de, είναι οριστικές και δεν μπορεί να γίνει ακύρωση.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 12:52

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Ιούλ '12, 06:50

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 7,091 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 12:52

ajax-loader.gif