Θέλω να φτιαξω μια σελιδα στο facebook, τι πρέπει να κάνω;

στάλθηκε 01 Οκτ '12, 05:54

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να δημιουργήσετε μια σελίδα στο Facebook, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε δημιουργία μιας προσωπικής σελίδας, είτε σε μια σελίδα για να προβάλλεται την επιχείρησή σας.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 20:26

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 29 Σεπ '13, 20:16

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×20
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 01 Οκτ '12, 05:54

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 12,642 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπ '13, 20:16

ajax-loader.gif