Με ποιο τρόπο δημιουργώ domain alias;

στάλθηκε 01 Σεπ '12, 21:20

gravatar image

konstantinos_d
0222222
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να δημιουργήσετε domain alias, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο πακέτο φιλοξενίας για το κεντρικό domain σας. Αν δεν έχετε ήδη κάποιο πακέτο φιλοξενίας, μπορείτε εφόσον διαχειρίζεστε το domain σας μέσω του papaki, να ενεργοποιήσετε από εδώ το πακέτο δωρεάν φιλοξενίας (Basic).

Στη συνέχεια μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης της φιλοξενίας σας (Plesk), αφού κάνετε είσοδο με τα στοιχεία που θα έχετε παραλάβει μέσω e-mail, θα πατήσετε στην επιλογή "Websites&Domains"-> "Add New Domain Alias"-> εισάγετε το domain-> επιλέγετε στη drop down λίστα στα δεξιά το κεντρικό domain (σε περίπτωση που υπάρχουν παραπάνω από ένα domains σε αυτό το πακέτο)-> "ok".

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 13:48

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 01 Σεπ '12, 21:20

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 8,793 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 13:48

ajax-loader.gif