Μπορώ να διαγράψω ένα domain που εχω κατοχυρώσει; Ποια είναι η διαδικασία αυτή στο papaki.gr;

στάλθηκε 27 Ιούλ '12, 23:40

gravatar image

petros_88
0242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η διαγραφή ενός domain name, μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μπορείτε να δημιουργήσετε αίτημα στο support του papaki.gr και θα ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία. Με την διαγραφή ενός domain name, δεν πραγματοποιείτε επιστροφή χρημάτων καθώς δεν υποστηρίζεται από κανένα Μητρώο ονομάτων.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 21:02

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 26 Σεπ '13, 00:29

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 27 Ιούλ '12, 23:40

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,602 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπ '13, 00:29

ajax-loader.gif