Θέλω να ενεργοποιήσω την αυτόματη ανανέωση για τις υπηρεσίες που εχω στο papaki. πως μπορώ να το κανω;

στάλθηκε 30 Απρ '12, 00:39

gravatar image

petros_88
0242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η ενεργοποίηση της αυτόματης ανανέωσης των υπηρεσιών που επιθυμείτε, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τον λογαριασμό σας στο papaki. Αφού συνδεθείτε από εδώ στον λογαριασμό σας, θα πατήσετε επάνω στην υπηρεσία που επιθυμείτε και στη συνέχεια στην "επεξεργασία" στην "Αυτόματη Ανανέωση". Στο radio button που θα εμφανιστεί θα πατήσετε στο "Ενεργό", θα θέσετε τον τρόπο πληρωμής που θα γίνεται η εξόφληση π.χ. καταχωρώντας μία πιστωτική σας κάρτα, θα επιλέξετε τα στοιχεία στα οποία θα εκδίδεται αυτόματα το παραστατικό σας, και τέλος θα πατήσετε στην "Αποθήκευση και κλείσιμο" για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Για να πραγματοποιηθεί η αυτόματη ανανέωση, η υπηρεσία θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 19 ημέρες πριν την λήξη των μηνιαίων υπηρεσιών και 34 ημέρες πριν την λήξη όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 16:10

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×3
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 30 Απρ '12, 00:39

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 3,846 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 16:10

ajax-loader.gif