Αν ξεχάσεις τον κωδικό σου στο facebook, πως μπορείς να κάνεις υπενθύμιση;

στάλθηκε 05 Απρ '13, 03:30

gravatar image

elena_di
15212121
ποσοστό αποδοχής: 0%


Όταν είσαι στην αρχική του Facebook http://www.facebook.com Κάτω από το πεδίο του κωδικού θα δεις τη φράση "Forgot your password?". Μπορείς να κάνεις κλικ πάνω σε αυτή τη φράση και θα σε μεταφέρει στη σελίδα υπενθύμισης του κωδικού σου.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 16:10

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×20
×3
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 05 Απρ '13, 03:30

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 11,353 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 16:10

ajax-loader.gif