Αν ένα domain name έχει κατοχυρωθεί σε μια άλλη εταιρία πως μπορει να μεταφερθεί στο Papaki.gr?

στάλθηκε 15 Δεκ '12, 00:05

gravatar image

elena_di
15212121
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να μεταφέρετε ένα domain στο papaki, θα πρέπει να προχωρήσετε σε αίτηση αλλαγής καταχωρητή από εδώ . Για τη μεταφορά ενός ονόματος τις περισσότερες φορές θα χρειαστείτε έναν κωδικό που ονομάζεται "κωδικός εξουσιοδότησης" (ή auth code/epp password στα Αγγλικά), τον οποίο παραλαμβάνετε μέσω e-mail μετά από σχετικό αίτημά σας στον τωρινό καταχωρητή σας. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μεταφορά του domain σας, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την κατάληξή του. Για παράδειγμα, για τη μεταφορά ενός .gr domain, η αποστολή του κωδικού εξουσιοδότησης μπορεί να γίνει και από το papaki κατά την αίτηση μεταφοράς, από την επιλογή "Αποστολή κωδικού". Η μεταφορά ολοκληρώνεται μέσα σε μερικά λεπτά και δεν υπάρχει χρέωση για αυτήν την ενέργεια. Αντίθετα, για τη μεταφορά ενός .eu domain, θα χρειαστεί να ζητήσετε τον κωδικό εξουσιοδότησης από τον τωρινό καταχωρητή σας ή απευθείας από το μητρώο .eu (Eurid), καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα αποστολής από το papaki για domain .eu που έχει κατοχυρωθεί μέσω άλλου καταχωρητή. Επίσης, για τη μεταφορά ενός .eu domain υπάρχει κόστος το οποίο χρησιμοποιείται για ένα έτος ανανέωσής του, όταν πλέον ολοκληρωθεί η διαδικασία. Θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και πιο συγκεκριμένες για την κατάληξη που σας αφορά για τη μεταφορά του domain σας, κατά τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή προς το papaki.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 11:35

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×7

Η ερώτηση προστέθηκε: 15 Δεκ '12, 00:05

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,903 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 11:35

ajax-loader.gif