Πως μπορεί να αλλάξει κανείς τα στοιχεία ιδιοκτήτη ενός domain;

στάλθηκε 10 Μάρ '12, 07:10

gravatar image

elena_di
15212121
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία ιδιοκτήτη για ένα domain σας μέσα από το περιβάλλον διαχείρισής σας στο papaki. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο papaki από εδώ, θα πατήσετε επάνω στο domain και στη συνέχεια στην "επεξεργασία" στα "Στοιχεία Ιδιοκτήτη", όπου θα προχωρήσετε στις αλλαγές που επιθυμείτε. Για ορισμένες καταλήξεις όπως π.χ. .gr, .eu, αν επιθυμείτε να αλλάξετε την επωνυμία/ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, θα πατήσετε στην επιλογή "Αλλαγή ιδιοκτήτη". Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κόστος μεταβίβασης, και θα πρέπει να μας αποστείλετε την αίτηση που θα δημιουργηθεί σε .pdf συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, μαζί με τις φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των δύο συμβαλλόμενων για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μπορείτε να δείτε και από εδώ, σε ποιές καταλήξεις ονομάτων υπάρχει κόστος μεταβίβασης.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 16:20

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×4
×3

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Μάρ '12, 07:10

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 7,369 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 16:20

ajax-loader.gif