Όταν κατοχυρώσει κανείς ενα domain, το domain αυτό του ανήκει από εκεί και περα;

στάλθηκε 28 Ιούλ '12, 11:49

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ένα domain ανήκει πάντα στο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που έχει δηλωθεί στα στοιχεία ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης έχει πάντα την κυριότητα του ονόματος, και ο εκάστοτε διαχειριστής που έχει πραγματοποιήσει την κατοχύρωση για λογαριασμό του ιδιοκτήτη δεν αποκτά δικαιώματα επάνω στο domain. Ο ιδιοκτήτης επίσης μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταφέρει το domain κάτω από τη δική του διαχείριση, χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον διαχειριστή του. Το domain από εκεί και πέρα ανήκει στον ιδιοκτήτη που έχει δηλωθεί σε αυτό, και εξακολουθεί να υφίσταται εφόσον ο ιδιοκτήτης πραγματοποιεί εγκαίρως τις ανανεώσεις πριν την ημερομηνία λήξης του.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 03:45

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×3

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Ιούλ '12, 11:49

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,629 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 03:45

ajax-loader.gif