Ελλάδα
2118003855 Live Chat

Πως μπορώ να μεταφέρω ένα domain που έχω στο papaki σε έναν άλλο λογαριασμό, πάλι στο papaki.gr;

στάλθηκε 01 Μάρ '13, 07:06

gravatar image

kpap
0141414
ποσοστό αποδοχής: 0%


Συνδέεσαι στο λογαριασμό σου στο Papaki και από το μενού χρήσιμα εργαλεία, μεταφορά υπηρεσιών, αλλαγή διαχειριστή κάνεις τη μεταφορά του domain σε τρίτο λογαριασμό, εφόσον είσαι ο διαχειριστής.

Στην περίπτωση των GR domains αν είναι κάτω από την ίδια επαφή στο μητρώο στέλνεις ένα email στο [email protected] με τον κωδικό εξουσιοδότησης και το αίτημα για να γίνει από εκεί ;)

Αν δεν έχεις πρόσβαση στο λογαριασμό, δηλαδή δεν είσαι διαχειριστής, όμως είσαι ο ιδιοκτήτης, τότε στέλνεις μια φωτοτυπία ταυτότητας υπογεγραμένη με χειρόγραφο μήνυμα επάνω με το αίτημα. π.χ. "Επιθυμώ να γίνει η μεταφορά του domain XXXXX στο λογαριασμό με username XXXX"

Cheers!

μόνιμο link

απαντήθηκε 28 Αύγ '13, 15:31

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×7

Η ερώτηση προστέθηκε: 01 Μάρ '13, 07:06

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 7,912 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 28 Αύγ '13, 15:31

ajax-loader.gif