Τι είναι το cloud hosting και ποιά η διαφορά του από το webhsoting;

στάλθηκε 09 Αύγ '12, 02:13

gravatar image

tasos84
0333
ποσοστό αποδοχής: 0%


Το Cloud Hosting είναι ένας συνδυασμός του γνωστού shared hosting με servers σε cloud, ο οποίος συνδυάζει τα οφέλη τόσο της τεχνολογίας cloud για 100% Uptime όσο και το χαμηλό κόστος. Με τα Cloud Hosting πακέτα, τα sites σας υποστηρίζονται και φιλοξενούνται σε εξαιρετικά προηγμένες cloud υποδομές, εξασφαλίζοντας ταχύτητα, ασφάλεια, υψηλότερη αξιοπιστία και μέγιστη διαθεσιμότητα για το site σας.

Οι διαφορές τους είναι καθώς οι υποδομές των Cloud Hosting servers στους οποίους ανοίγουν τα cloud hosting πακέτα επιτρέπουν την άμεση επέκταση των πόρων σε περίπτωση που χρειαστεί, μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα να έχετε καθυστερήσεις (slowdowns) ή διακοπές (downtimes) του site σας λόγω έλλειψης πόρων. Αυτή η δυνατότητα επέκτασης των υποδομών δεν υπάρχει ή είναι περιορισμένη για τα απλά Shared Web Hosting πακέτα. Επιπλέον, η Virtual πλατφόρμα στο cloud, επιτρέπει την δυναμική μεταφορά των instances σε άλλο hardware σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 20:54

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×25
×5

Η ερώτηση προστέθηκε: 09 Αύγ '12, 02:13

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,899 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 20:54

ajax-loader.gif