Θέλω να φτιάξω το site μου χρησιμοποιώντας το joomla. ποια εκδοση να χρησιμοποιήσω?

στάλθηκε 15 Ιούλ '12, 11:01

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Το καλύτερο είναι να επιλέξεις την τελευταία έκδοση μιας και θα περιλαμβάνει διορθώσεις bugs, προβλημάτων ή θεμάτων ασφαλείας που τυχόν είχαν οι προηγούμενες.

Μπορείς να βρίσκεις την τελευταία έκδοση κάθε φορά στη σελίδα Joomla.org

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Σεπ '13, 16:10

gravatar image

mariannasiouti
1511
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×10
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 15 Ιούλ '12, 11:01

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,671 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Σεπ '13, 16:10

ajax-loader.gif