Πληροφορίες για τα zip αρχεία στο joomla?

στάλθηκε 09 Μάρ '12, 08:43

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Μπορείς να ανεβάσεις zip μέσω του Control Panel που σου παρέχει ο Hosting Provider σου και αφού το κάνεις upload να επιλέξεις να γίνει Unzip μέσα από τις επιλογές του Control panel.

Αν αναφέρεσαι σε κάποιο extension ή plugin, τα οποία είναι συνήθως zip-αρισμένα, τότε μπορείς να συνδεθείς στο administration panel του Joomla και από το extensions manager να επιλέξεις να κάνεις upload το zip αρχείο από τον υπολογιστή σου.

Αφού γίνει αυτό, θα μπορείς να διαχειριστείς το extension, plugin, κλπ, μέσα από το extensions manager πατώντας την επιλογή "manage".

μόνιμο link

απαντήθηκε 22 Σεπ '13, 19:34

gravatar image

sofiakol
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 09 Μάρ '12, 08:43

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,089 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπ '13, 19:34

ajax-loader.gif