Τι σημαίνει η κατάληξη pro; υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να πάρει κανείς ένα pro;

στάλθηκε 26 Σεπ '12, 00:51

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η κατάληξη .pro προέρχεται από τη λέξη "professional" που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη κατάληξη παρέχεται προς κατοχύρωση από πρόσωπα που κατατάσσονται στους "επαγγελματίες". Για παράδειγμα ένα .pro domain μπορεί να κατοχυρωθεί από δικηγόρους, γιατρούς, φοροτεχνικούς, μηχανικούς και από οποιονδήποτε ελεύθερο επαγγελματία.

Για την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου σε κατάληξη .pro, θα σας ζητηθεί να εισάγετε και το επάγγελμά σας στην φόρμα παραγγελίας, καθώς είναι ένα από τα υποχρεωτικά πεδία που αποστέλλονται στο αντίστοιχο μητρώο για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία. Ενδέχεται επίσης μετά την κατοχύρωση του ονόματος να ζητηθούν περαιτέρω έγγραφα από το μητρώο που να αποδεικνύουν την ιδιότητα του επαγγελματία. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι μέλος σε κάποιο σωματείο, σύλλογο ή σε οποιοδήποτε επίσημο και αναγνωρισμένο σύνδεσμο που έχει θεσπιστεί για τη διαφύλαξη των συμφερόντων του επαγγελματικού κλάδου στον οποίο ανήκει. Αν δεν πραγματοποιηθεί επιτυχώς η επιβεβαίωση αυτών των στοιχείων από το μητρώο .pro, τότε το domain μπορεί να διαγραφεί χωρίς να γίνει επιστροφή χρημάτων.

Μπορείτε να βρείτε και από εδώ περισσότερες πληροφορίες απευθείας από τον ICANN, όσον αφορά στον κανονισμό εκχώρησης για τα domains με κατάληξη .pro.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 22:22

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×7
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 26 Σεπ '12, 00:51

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,294 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 22:22

ajax-loader.gif