Ποιά είναι η διαδικασία για να μεταφέρει κανείς το domain του σε άλλο καταχωρητή.

στάλθηκε 05 Μάρ '13, 03:56

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για την μεταφορά του domain σας σε άλλο καταχωρητή, απευθυνθείτε στον νέο καταχωρητή και θα ενημερωθείτε για την διαδικασία μεταφοράς ανάλογα με την κατάληξη του domain name σας. Η διαδικασία μεταφοράς ενός domain στο papaki.gr, περιγράφεται στην σελίδα του Support.

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 16:14

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 29 Σεπ '13, 19:42

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 05 Μάρ '13, 03:56

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,051 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπ '13, 19:42

ajax-loader.gif