Πως να φτιάξω μια κατηγορία στο joomla?

στάλθηκε 28 Οκτ '12, 10:16

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να δημιουργήσεις κατηγορία, πατάς Category Manager > New μέσα στο administration panel του Joomla και εκεί εισάγεις τον τίτλο και την περιγραφή της κατηγορίας, καθώς επίσης επιλέγεις τον αν θα είναι ξεχωριστή κατηγορία ή υπο-κατηγορία, αν θα είναι δημόσια ορατή, κλπ.

Αφού τελειώσεις με την επεξεργασία, πατάς Save and Close.

μόνιμο link

απαντήθηκε 18 Σεπ '13, 15:15

gravatar image

sofiakol
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Οκτ '12, 10:16

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,006 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπ '13, 15:15

ajax-loader.gif