Τα .edu πάλι σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιουνται; υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να κατοχυρώσεις ένα edu;

στάλθηκε 15 Δεκ '12, 17:52

gravatar image

John Doe
1242424
ποσοστό αποδοχής: 0%


Tα domain names με κατάληξη .EDU.GR, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού ενδιαφέροντος. Κατά την κατοχύρωση του, δεν χρειάζεται να προσκομίσετε κάποια έγγραφα, απλά θα χρειαστεί στην φόρμα παραγγελίας να ορίσετε μια περιγραφή για την χρήση του ονόματος και που θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 10:42

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 29 Σεπ '13, 20:00

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×6
×1
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 15 Δεκ '12, 17:52

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 7,485 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 29 Σεπ '13, 20:00

ajax-loader.gif