Καλησπέρα παιδιά, ενώ ακολουθώ τις οδηγίες για την σύνδεση μου λέει ότι πρέπει να κάνω κάποια αναβάθμιση στο weebly για να το συνδέσω στο domain μου ενώ στις οδηγίες λέει ότι γίνεται δωρεάν σύνδεση.. Κάνω κάτι λάθος? Ευχαριστώ.

στάλθηκε 24 Σεπ '13, 10:14

gravatar image

maria_tsoulfidou
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Σύμφωνα με το άρθρο του weebly εδώ http://kb.weebly.com/domain-registrar.html, για να γίνει η σύνδεση με domain δυστυχώς θα πρέπει πλέον να υπάρχει συνδρομή στο weebly Starter ή Pro πακέτο. Θα ενημερώσω να γίνει update και το σχετικό άρθρο στο blog του papaki.

μόνιμο link

απαντήθηκε 24 Σεπ '13, 11:03

gravatar image

dim01
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×10
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 24 Σεπ '13, 10:14

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,419 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 24 Σεπ '13, 11:03

ajax-loader.gif