Πως μπορώ να εκτελέσω κάποιο php script μέσω των προγραμματισμένων εργασιών του plesk ?

στάλθηκε 24 Σεπ '13, 14:05

gravatar image

NohponeX
30115
ποσοστό αποδοχής: 0%


Στο documentation του Plesk βρήκα αυτό:

/usr/bin/wget -qq -O /dev/null http://domain.test/script.php

Το γράφει σε αυτό το άρθρο: http://kb.parallels.com/en/115292 και είναι για σχεδόν όλες τις εκδόσεις του plesk.

μόνιμο link

απαντήθηκε 07 Νοέ '13, 16:43

gravatar image

yannis.tsatsakis
7022
ποσοστό αποδοχής: 33%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×9
×2
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 24 Σεπ '13, 14:05

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,505 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 07 Νοέ '13, 16:43

ajax-loader.gif