Κατά την αυτόματη εγκατάσταση joomla με application ποιός είναι ο κωδικός χρήστη για τη βάση δεδομένων ;

στάλθηκε 10 Ιούν '14, 19:36

gravatar image

ivouros
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Καλημέρα, κατά την εγκατάσταση στο joomla, στο application του plesk panel έχετε 2 τρόπους για να επιλέξετε την εγκατάστασή του. Αν επιλέξετε αυτόματη εγκατάσταση, το password της βάσης δημιουργείτε Random και δεν εμφανίζεται στο χρήστη. Αν θέλετε να το γνωρίζεται, στις επιλογές επιλέξετε Custom εγκατάσταση όπου εισάγετε εσείς τον κωδικό που επιθυμείτε καθώς και το όνομα της βάσης.

μόνιμο link

απαντήθηκε 24 Ιούλ '14, 12:25

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×2
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Ιούν '14, 19:36

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,265 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιούλ '14, 12:25

ajax-loader.gif