Έχω το βασικό πακέτο στο wordPress hosting και θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να βάλω subdomain. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Για να είμαι ακριβής, θέλω να βάλω και αγγλικά, στη μορφή του www.theloagglika.com/en

Αυτό το ερώτηση ορίστηκε ως άρθρο στο "community wiki".

στάλθηκε 18 Ιούλ '14, 18:32

gravatar image

archontasd
0112
ποσοστό αποδοχής: 0%

επεξεργάστηκε 19 Ιούλ '14, 17:45


Το subdomain είναι της μορφής site.theloagglika.com . Το /en είναι subfolder (υποφάκελος) . Ναι μπορεί να γίνει με κάποιο plugin για πολυγλωσσία όπως το http://wpml.org/ που είναι το πιο δημοφιλές Plugin στη κατηγορία του.

μόνιμο link

απαντήθηκε 12 Σεπ '14, 17:11

gravatar image

yantsa
801
ποσοστό αποδοχής: 11%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×5

Η ερώτηση προστέθηκε: 18 Ιούλ '14, 18:32

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,413 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 12 Σεπ '14, 17:11

ajax-loader.gif