Πώς μπορώ να ενεργοποιήσω το email που αγόρασα;

στάλθηκε 25 Οκτ '14, 22:45

gravatar image

anna-kts
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Τον email λογαριασμό που επιθυμείς μέσω της υπηρεσίας Email που αγόρασες, μπορείς να το δημιουργήσεις μέσω του Plesk panel. Περισσότερες οδηγίες μπορείς να βρείς εδώ.

μόνιμο link

απαντήθηκε 26 Νοέ '14, 21:53

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19

Η ερώτηση προστέθηκε: 25 Οκτ '14, 22:45

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,253 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 26 Νοέ '14, 21:53

ajax-loader.gif