Πληροφορίες σχετικά με windows hosting; χαρακτηριστικά;

στάλθηκε 19 Αύγ '12, 11:33

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Θα πρέπει να επιλέξετε απαραιτήτως φιλοξενία σε Windows server, αν για παράδειγμα χρησιμοποιείτε ΑSP.NET, Frontpage, MSSQL, Access databases, Windows Streaming Media στην ιστοσελίδα σας, καθώς δεν υποστηρίζονται σε Linux. Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας σε Windows server που παρέχονται από το papaki, μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά από εδώ.Το control panel που παρέχεται για τη φιλοξενία είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις (Plesk).

Πιο αναλυτικά για τις εφαρμογές που υποστηρίζονται σε windows server:

  • ΑSP.NET, Frontpage:

Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες υποστηρίζονται και σε Linux αλλά με σοβαρά θέματα συμβατότητας. Η χρήση ενός τέτοιου συνδυασμού μπορεί να αποβεί αρκετά πολύπλοκη και χωρίς την αναμενόμενη απόδοση, συμβατότητα, σταθερότητα και ασφάλεια. Επομένως σε περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες, ενδείκνυται η επιλογή Windows Server.

  • MSSQL, Access databases, Windows Streaming Media:

Οι συγκεκριμένες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές πολυμέσων μπορούν να υποστηριχθούν αποκλειστικά σε Windows Server. Συγκεκριμένα η MSSQL είναι ένα ισχυρό dbms εργαλείο. Αν σκοπός σας είναι να αναπτύξετε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, με αυξημένες διαχειριστικές δυνατότητες, τότε η MSSQL αποτελεί ένα πολύ δυνατό επαγγελματικό εργαλείο.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 13:27

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×25
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 19 Αύγ '12, 11:33

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 4,996 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 13:27

ajax-loader.gif