Τι χρονική διάρκεια έχει η δωρεάν φιλοξενία, εφόσον κατοχυρώσει κανείς domain;

στάλθηκε 14 Φεβ '15, 23:27

gravatar image

fvittou
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Η δωρεάν φιλοξενία που παρέχουμε στο papaki.gr με το πακέτο Basic-Linux Free Hosting, παρέχεται δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα παραμένει ενεργό-κατοχυρωμένο το domain name σας στο Papaki.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, μπορείτε να δείτε στην σελίδας μας Hosting.

μόνιμο link

απαντήθηκε 17 Φεβ '15, 08:19

gravatar image

mvoganatsi
302
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×2
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 14 Φεβ '15, 23:27

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 3,094 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβ '15, 08:19

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif