Πως να εγκαταστήσω το joomla στo hosting πακέτο μου;

στάλθηκε 01 Απρ '12, 17:22

gravatar image

Mike4
1262626
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Joomla, αφού συνδεθείτε στο Plesk με τα στοιχεία που σας έχουν αποσταλεί μέσω e-mail, θα πατήσετε στην επιλογή "Applications" όπου θα αναζητήσετε την εφαρμογή και θα πατήσετε "Install".

μόνιμο link

απαντήθηκε 14 Σεπ '13, 15:52

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×25
×19

Η ερώτηση προστέθηκε: 01 Απρ '12, 17:22

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,050 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 14 Σεπ '13, 15:52

ajax-loader.gif