ποιές είναι οι βασικές διαφορές;

στάλθηκε 02 Σεπ '12, 17:55

gravatar image

nikos_123
1242525
ποσοστό αποδοχής: 0%


Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιλογή linux ή windows server για το πακέτο φιλοξενίας σας, έχει να κάνει καθαρά με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο server και όχι με το λειτουργικό που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας. Εσείς, ανεξάρτητα από το αν έχετε linux ή windows στον υπολογιστή σας, το περιβάλλον διαχείρισης που θα έχετε για τη φιλοξενία θα είναι το ίδιο (Plesk), και δεν θα βλέπετε κάποια διαφορά.

Αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος για να επιλέξετε hosting σε windows server (π.χ. ΑSP.NET, Frontpage, MSSQL στο site σας), είναι προτιμότερο να επιλέξετε linux, καθώς πρόκειται για λογισμικό με δωρεάν άδεια χρήσης (GNU gpl) και ο πηγαίος κώδικας (open source) παρέχεται χωρίς κόστος, το οποίο σημαίνει μεγάλο αριθμό εφαρμογών ανοιχτού λογισμικού. Αυτός είναι και ο λόγος που αν δείτε τα χαρακτηριστικά των πακέτων φιλοξενίας στο papaki από εδώ, θα δείτε ότι στα πακέτα σε linux server μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα sites, παρέχονται περισσότερες βάσεις δεδομένων κτλ. Αντίθετα, τα windows είναι λειτουργικό κλειστού κώδικα που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο από την Microsoft, όπου τις περισσότερες φορές για να γίνει χρήση κάποιας εφαρμογής σε windows server θα χρειαστεί να αγοράσετε την αντίστοιχη άδεια χρήσης.

Σε σχέση με την ασφάλεια των servers, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρέχουν εξίσου καλή προστασία η οποία είναι πιο αποδοτική όταν και ο διαχειριστής του server είναι σε θέση να τον "προστατεύσει" από κακόβουλες επιθέσεις. Ένα μειονέκτημα σε windows server είναι ότι οι αναβαθμίσεις προέρχονται αποκλειστικά από τη Microsoft ενώ η έκδοσή τους δεν γίνεται σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, η δυνατότητα πρόσβασης στον πηγαίο κώδικα του Linux το καθιστά περισσότερο ευέλικτο μιας και η κοινότητα στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη του μπορεί να αντιδράσει ταχύτερα σε πιθανά κενά ασφαλείας και bugs, με άμεσα οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Σχετικά με την απόδοση των servers, στο Linux λειτουργικό ο πηγαίος κώδικας έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερη διαχείριση των πόρων κατά την παράλληλη εκτέλεση διεργασιών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι Linux servers, λόγω του πλεονεκτήματος της παράλληλης διαχείρισης, να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη αξιοπιστία, ευστάθεια και uptime έναντι των Windows, των οποίων η απόδοση πέφτει σε περιπτώσεις πολύ υψηλού φόρτου και χρειάζονται πιο συχνά reboot.

Θα πρέπει να επιλέξετε απαραιτήτως φιλοξενία σε Windows server, αν π.χ. χρησιμοποιείτε ΑSP.NET, Frontpage, MSSQL, Access databases, Windows Streaming Media στην ιστοσελίδα σας, καθώς δεν υποστηρίζονται σε Linux. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε PHP, CGI/PERL, Python, Perl, MySQL συνίσταται η επιλογή Linux server.

μόνιμο link

απαντήθηκε 15 Σεπ '13, 12:52

gravatar image

spanou
01
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×26
×2
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 02 Σεπ '12, 17:55

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,252 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 15 Σεπ '13, 12:52

ajax-loader.gif