Πως κάνω dns configuration στην google? Χρησιμοποιώ το standard managed wordpress

Add the TXT record below to the DNS configuration for.. (site mou). Πως γίνεται;

στάλθηκε 27 Μάρ '16, 21:47

gravatar image

irenemagnet
10112
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να προσθέσετε ένα TXT record, μπορείτε να μεταβείτε στη διαχείριση του domain σας και στη συνέχεια πατώντας Επεξεργασία στην Υπηρεσία DNS, στην καρτέλα για προχωρημένους, εισάγετε το TXT record που θέλετε.

μόνιμο link

απαντήθηκε 18 Αύγ '17, 15:16

gravatar image

m.malisianos
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×9

Η ερώτηση προστέθηκε: 27 Μάρ '16, 21:47

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,475 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 18 Αύγ '17, 15:16

ajax-loader.gif