Για σας θα ηθελα να ροτισο πια ειναι τα σταδια αφου λιξη ενα domain name πριν βγι για κατοχιροση απο αλλους πελατες ?

στάλθηκε 21 Μάι '16, 14:27

gravatar image

nikosoikonomoux
10112
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ένα domain name μπαίνει σε "καραντίνα" από την επομένη της ημερομηνίας λήξης του και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα την κατάληξη του. Συγκεκριμένα για τις δημοφιλέστερες καταλήξεις η διάρκεια είναι:

  • Για .GR domains 15 ημέρες
  • Για .EU domains 40 ημέρες
  • Για .COM domains 40 ημέρες

Καραντίνα σημαίνει ότι το domain απενεργοποιείται προσωρινά και μέσα σ'αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να ανανεωθεί μόνο από το νόμιμο ιδιοκτήτη του. Αν περάσει η περίοδος καραντίνας και το domain name δεν ανανεωθεί, τότε ελευθερώνεται και είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από τον καθένα. (Τα .COM domains δεν απελευθερώνονται πάντα αμέσως, αλλά μπαίνουν σε μία δεύτερη κατάσταση που λέγεται redemption. Το αν θα μπει ένα .COM domain σε αυτή την κατάσταση εξαρτάται από τη δημοτικότητα του κτλ.)

Καλό είναι το domain να ανανεώνεται πριν μπει σε καραντίνα. Έτσι θα είστε ήσυχοι ότι δεν πρόκειται να προκύψει extra κόστος για την ανανέωση του.

Μπορείτε να δείτε τυχόν επιπλέον κόστος ανανέωσης και άλλες λεπτομέρειες για την καραντίνα ανάλογα με την κατάληξη, στις σημειώσεις κάτω από τον τιμοκατάλογο για domain names του Papaki.

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Αύγ '17, 16:51

gravatar image

m.malisianos
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×8

Η ερώτηση προστέθηκε: 21 Μάι '16, 14:27

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 6,356 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Αύγ '17, 16:51

ajax-loader.gif