παρακαλω ποια ειναι η διευθυνση για το cpanel για να βλεπω τα emails μου?

στάλθηκε 02 Φεβ '17, 14:33

gravatar image

info
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Για να συνδεθείτε στη διεύθυνση του Webmail, ώστε να παρακολουθείτε τα emails σας, αρκεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση webmail.domain.tld, όπου domain.tld θα το αντικαταστήσετε με το domain σας.

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Αύγ '17, 15:09

gravatar image

m.malisianos
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 02 Φεβ '17, 14:33

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 5,868 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Αύγ '17, 15:09

ajax-loader.gif