Καλησπέρα σας,

υπάρχει η δυνατότητα να ενεργποιήσω το Let's Encrypt για το subddomain webmail.example.com

Σας ευχαριστώ

στάλθηκε 22 Απρ '17, 19:55

gravatar image

papadopoulos
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης του Let's Encrypt για το webmail.domain.tld. Για να το ενεργοποιήσετε, θα μεταβείτε στην εφαρμογή Let's Encrypt μέσα από το Plesk και θα μαρκάρετε τη σχετική επιλογή για το subdomain αυτό.

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Αύγ '17, 14:32

gravatar image

m.malisianos
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×5
×1
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 22 Απρ '17, 19:55

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 3,373 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Αύγ '17, 14:32

ajax-loader.gif