Προσπαθώ να δημιουργήσω λογαριασμό νέου πελάτη και δε με αφανεί το σύστημα....γιατί?

στάλθηκε 28 Απρ '17, 16:14

gravatar image

venetialine
0111
ποσοστό αποδοχής: 0%


Ενδεχομένως να προσπαθούσατε να δημιουργήσετε λογαριασμό με e-mail που είναι ήδη κατοχυρωμένο στο Papaki.

μόνιμο link

απαντήθηκε 16 Αύγ '17, 14:24

gravatar image

m.malisianos
0
ποσοστό αποδοχής: 0%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×6

Η ερώτηση προστέθηκε: 28 Απρ '17, 16:14

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 2,767 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 16 Αύγ '17, 14:24

ajax-loader.gif