Είναι δυνατόν να εκτελεστεί ένα ASP.NET site από έναν υποφάκελο που βρίσκεται σε μια wordpress εγκατάσταση;

στάλθηκε 10 Οκτ, 14:47

support%40radicode.net's gravatar image

support
101
ποσοστό αποδοχής: 0%

Δώσε την πρώτη απάντηση!
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×39
×17
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Οκτ, 14:47

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 32 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 10 Οκτ, 14:47

ajax-loader.gif