Είναι δυνατόν να εκτελεστεί ένα ASP.NET site από έναν υποφάκελο που βρίσκεται σε μια wordpress εγκατάσταση;

στάλθηκε 10 Οκτ '17, 14:47

gravatar image

support
10112
ποσοστό αποδοχής: 0%


Αν το πακέτο φιλοξενίας είναι σε Windows Server ναι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Πήγαινε στα hosting settings στο plesk και ενεργοποίησε την υποστήριξη ASP.NET αν δεν είναι ήδη ενεργό.

μόνιμο link

απαντήθηκε 31 Οκτ '17, 15:19

gravatar image

yantsa
801
ποσοστό αποδοχής: 11%

Η απάντησή σου
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×41
×18
×2

Η ερώτηση προστέθηκε: 10 Οκτ '17, 14:47

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 3,013 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτ '17, 15:19

ajax-loader.gif