Καλημέρα σας θα ήθελα να μου πείτε τον τρόπο που θα περάσω το joomla σε plesk σε ήδη υπάρχων domain & sait για να μπορώ να κάνω αλλαγές καθώς και από που θα κάνω της κάνω αυτές.

στάλθηκε 20 Φεβ '18, 08:38

gravatar image

x.mourelatos
10112
ποσοστό αποδοχής: 0%

Δώσε την πρώτη απάντηση!
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×19
×9

Η ερώτηση προστέθηκε: 20 Φεβ '18, 08:38

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 1,914 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 20 Φεβ '18, 08:38

ajax-loader.gif