Θα ήθελα να ρωτήσω αν υποστηρίζεται python στο παπάκι, ποιες versions και κατ' επέκταση αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το pip και αν μπορώ να φιλοξενήσω μία σελίδα γραμμένη σε Django (v. 2.0.2)

στάλθηκε 12 Μάρ '18, 11:48

gravatar image

aspiotisg
0222
ποσοστό αποδοχής: 0%

Δώσε την πρώτη απάντηση!
toggle previewΠαρακολούθησε αυτήν την ερώτηση

Μέσω Email:

Μολίς συνδεθείς στο λογαριασμό σου θα μπορείς να κάνεις εγγραφή για να λαμβάνεις ενημερώσεις από εδώ

Με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Markdown Basics

  • *italic* or _italic_
  • **bold** ή __bold__
  • link:[text](http://url.com/ "τίτλος ερώτησης")
  • image?![alt text](/path/img.jpg "τίτλος ερώτησης")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αφήσεις μια κενή σειρά απλά πρόσθεσε δύο κενά στο σημείο που θέλεις να προσθέσεις την κενή σειρά.
  • υποστηρίζονται επίσης τα βασικά HTL tags

Ετικέτες ερώτησης:

×2
×1
×1

Η ερώτηση προστέθηκε: 12 Μάρ '18, 11:48

Η ερώτηση έχει προβληθεί: 1,874 φορές

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μάρ '18, 11:48

Σχετικές ερωτήσεις

ajax-loader.gif