Τι σημαίνει να κατοχυρώσω ένα domain name ή ένα όνομα χώρου;


Υπάρχει ένας κεντρικός κατάλογος εγγραφής όλων των domain names στο διαδίκτυο. Εσείς ή η επιχείρησή σας για να χρησιμοποιήσετε ένα domain name πρέπει να το καταχωρήσετε σε εκείνο το κατάλογο. "Η κατοχύρωση του Domain name" σημαίνει ότι συνδέεστε με το συγκεκριμένο όνομα χώρου για την περίοδο που η εγγραφή είναι σε ισχύ.


Αριθμός Άρθρου: 100
Καταχωρήθηκε: Thu, Jul 12, 2012 12:59 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Jul 19, 2012 2:58 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τι-σημαίνει-να-κατοχυρώσω-ένα-domain-name-ή-ένα-όνομα-χώρου;-100.html