Δεν έχω πλεον πρόσβαση στο email που χρησιμοποιώ ως username στο λογαριασμό μου στο Papaki. Τι πρέπει να κάνω για να αποκτήσω ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό μου στο Papaki;


Σε περίπτωση που δεν έχετε πλέον πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Papaki θα πρέπει να γίνει ταυτοποίηση με κάποιον άλλο τρόπο, όπως με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας. Το έγγραφο ταυτοποίησης θα πρέπει να μας σταλεί μαζί με ένα υπογεγραμμένο αίτημά σας για την αλλαγή του λογαριασμού e-mail που έχει δηλωθεί σε αυτόν. 

Τα δύο έγγραφα θα πρέπει να σταλούν μέσω e-mail στο [email protected], είτε μέσω φαξ στον αριθμό 2810 229010. Εφόσον επιβεβαιωθούν τα στοιχεία σας, θα αλλάξει ο λογαριασμός e-mail που έχετε δηλώσει και θα μπορείτε να ανακτήσετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Papaki.


Αριθμός Άρθρου: 1000
Καταχωρήθηκε: Wed, May 14, 2014 10:51 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Wed, May 14, 2014 10:51 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Δεν-έχω-πλεον-πρόσβαση-στο-email-που-χρησιμοποιώ-ως-username-στο-λογαριασμό-μου-στο-papaki-Τι-πρέπει-να-κάνω-για-να-αποκτήσω-ξανά-πρόσβαση-στο-λογαριασμό-μου-στο-papaki;-1000.html