Τί είναι η αυτόματη τιμολόγηση του Papaki;Η μέθοδος της αυτόματης τιμολόγησης ισχύει για όλους τους τρόπους πληρωμής στο Papaki, για τιμολόγια και αποδείξεις.


Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο Papaki, θα σας αποσταλεί αυτόματα στο email, που έχετε δηλώσει στο λογαριασμό σας εάν πρόκειται για απόδειξη ή στο email τιμολόγησης εάν πρόκειται για τιμολόγιο, το σχετικό παραστατικό (αρχείο .pdf) και εντός 24 ωρών θα εμφανιστεί μέσα στο Control Panel σας.


Δείτε πως μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία τιμολόγησης, εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος στα στοιχεία τιμολόγησης ή στον τύπο παραστατικού.


Υπάρχει η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα στοιχεία τιμολόγησης οποιαδήποτε στιγμή μέσα από το Control Panel και να λαμβάνετε παραστατικά με διαφορετικά στοιχεία τιμολόγησης για κάθε μελλοντική παραγγελία, εάν το επιθυμείτε.


Σημ.: Στοιχεία τιμολόγησης μπορείτε να αλλάξετε μόνο εφόσον ακολουθούν το ίδιο τιμολογιακό καθεστώς (πχ. εάν έχετε καταχωρήσει φορολογικά στοιχεία Ελλάδας, με Φ.Π.Α. [papaki3_token_vat]%, δεν μπορείτε να εισάγετε φορολογικά στοιχεία Βουλγαρίας στο ίδιο account. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στο Papaki με τα φορολογικά στοιχεία της Βουλγαρίας).


Αριθμός Άρθρου: 1026
Καταχωρήθηκε: Mon, Jun 30, 2014 2:18 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 27, 2016 1:12 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Τί-είναι-η-αυτόματη-τιμολόγηση-του-papaki;-1026.html