Το domain μου (com, net, org, info) λεεί ότι απαιτεί επιβεβαιώσει, τι πρέπει να κάνω;Η ΙCANN ήδη δίνει έμφαση στη διατήρηση ενημερωμένων στοιχείων ιδιοκτήτη, με email που στέλνει μια φορά το χρόνο με τα δηλωμένα στοιχεία, ώστε να προχωρήσει ο ιδιοκτήτης σε τυχόν update των στοιχείων του. Επίσης, έως τώρα ισχύει ότι για να ολοκληρωθεί η αλλαγή καταχωρητή ενός COM domain, ο ιδιοκτήτης πρέπει να εγκρίνει τη μεταφορά πατώντας σε σχετικό link που στέλνεται αποκλειστικά στο email ιδιοκτήτη.


Τώρα, προχωράει ένα βήμα παραπέρα στην ασφάλεια αλλά και την προστασία του νόμιμου ιδιοκτήτη ενός domain name, με αποστολή email έγκρισης/validate για περισσότερες ενέργειες, όπως:


1. Νέα κατοχύρωση
Mε email που θα στέλνεται αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.
2. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτήτη
Αλλαγή σε Όνομα, Επίθετο ή Email ιδιοκτήτη.
3. Μεταφορά Domain
Με email για να εγκρίνει τη μεταφορά
4. Στην περίπτωση αποτυχίας λήψης του προειδοποιητικού email που στέλνεται 30 ημέρες πριν από τη λήξη ενός domain.


Έτσι, σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες, θα στέλνεται email στο email ιδιοκτήτη, το οποίο θα περιέχει ένα link για να επιβεβαιώνεται η ενέργεια. Η αδυναμία ανταπόκρισης του ιδιοκτήτη σε κάποιο από τα παραπάνω validates σημαίνειsuspend του domain μετά από 15 ημέρες! Αν μετά τις 15 ημέρες και το suspend γίνει επιβεβαίωση του email, τότε ενεργοποιείται και πάλι το domain.

Σχετικές οδηγίες μπορείτε να δείτε και από την σελίδα μας κάνοντας click εδώ


 Αριθμός Άρθρου: 1112
Καταχωρήθηκε: Sat, Mar 7, 2015 10:20 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 22, 2020 1:37 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Το-domain-μου-com-net-org-info-λεεί-ότι-απαιτεί-επιβεβαιώσει-τι-πρέπει-να-κάνω;-1112.html