Παρέχετε λογαριασμούς email με τα Managed Wordpress πακέτα σας;


Ναι. Στο Personal Managed Wordpress πακέτο παρέχεται ένας λογαριασμός email ενώ στο Business Μanaged Wordpress πακέτο (Small/Medium/Large) παρέχονται πέντε λογαριασμοί email ανά site που δημιουργείτε με το πακέτο σας.


 
Αριθμός Άρθρου: 1322
Καταχωρήθηκε: Tue, Dec 15, 2015 2:25 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, Apr 14, 2016 10:20 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Παρέχετε-λογαριασμούς-email-με-τα-managed-wordpress-πακέτα-σας;-1322.html