Πώς μπορώ να στήσω σε IMAP έναν email λογαριασμό στο Thunderbird;Για να στήσετε τον IMAP email λογαριασμό σας στο Thunderbird, πραγματοποιείστε τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξτε το Thunderbird και επιλέξτε το Email.2. Συμπληρώστε το όνομα σας, την email διεύθυνση, το password σας και πατήστε Συνέχεια.3. Επιλέξτε IMAP (απομακρυσμένοι φάκελοι) και πατήστε Done.4. Στο επόμενο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Επιβεβαίωση εξαίρεσης ασφαλείας.Για τα IMAP και SMTP στοιχεία, θα χρειαστεί να δηλώσετε τις τιμές ανάογα με την υπηρεσία που email που διαθέτετε.

- Υπηρεσία Titan email
- Υπηρεσία Plesk email

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Titan email

IMAP
Email: Το Titan email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: [email protected]<domainName>
Password: Το password για το αντίστοιχο email
 
Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): imap.titan.email     
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 993

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): smtp.titan.email
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 465

Ρυθμίσεις IMAP / SMTP για το Plesk email

IMAP
Email: Το email που έχετε δημιουργήσει, π.χ.: [email protected]<domainName>
Password: Το password για το αντίστοιχο email
 
Incoming (εισερχόμενη αλληλογραφία): Οι mail servers σας είναι το προσωρινό host name π.χ. linuxzone79.grserver.gr το οποίο μπορείτε να βρείτε στο email ενεργοποίησης της φιλοξενίας σας.   
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 143 (χωρίς χρήση SSL) ή 993 (με χρήση SSL)

Outgoing (εξερχόμενη αλληλογραφία): Ίδια διεύθυνση με το Incoming (π.χ. linuxzone79.grserver.gr)
Encryption (κρυπτογράφηση): SSL/TLS
Port (θύρα): 587 (με χρήση ΤLS) ή την 465 (με χρήση SSL)

Δείτε επίσης:
Smtp Authentication σε Thunderbird
Πως δημιουργώ μία υπογραφή στο Thunderbird;Αριθμός Άρθρου: 1477
Καταχωρήθηκε: Mon, May 23, 2016 2:10 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Mon, Jun 22, 2020 12:52 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-στήσω-σε-imap-έναν-email-λογαριασμό-στο-thunderbird;-1477.html