Πώς μπορώ να κάνω Export τα email μου μέσω του Microsoft Outlook 2010 ;


Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Microsoft Outlook 2010 και επιθυμείτε να κάνετε export τα email σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω :

1. Ανοίξτε το Microsoft Outlook 2010 και επιλέξτε File2. Επιλέξτε Options και Advanced

3. Επιλέξτε Export4. Επιλέξτε τους φακέλους τους οποίους επιθυμείτε να αποθηκεύσετε σε αρχείο .pst και βεβαιωθείτε πως είναι επιλεγμένο το Include Subfolders.
Αριθμός Άρθρου: 1770
Καταχωρήθηκε: Tue, Jan 24, 2017 11:23 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Jan 24, 2017 11:23 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Πώς-μπορώ-να-κάνω-export-τα-email-μου-μέσω-του-microsoft-outlook-2010-;-1770.html