Ποιες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα Affiliate;Στο πρόγραμμα affiliate συμμετέχουν τα πακέτα shared hosting: Small, Medium, Business, εφόσον αγοραστούν για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Η αγορά τους θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί είτε μέσω του affiliate URL σου ή είτε μέσω των affiliate Papaki banners που έχεις κατεβάσει από το Papaki Control Panel σου και έχεις ενσωματώσει στις σελίδες που επιθυμείς.

Αριθμός Άρθρου: 1937
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 6:51 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Mar 27, 2018 6:51 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Ποιες-υπηρεσίες-συμπεριλαμβάνονται-στο-πρόγραμμα-affiliate;-1937.html