Αν ο τελικός χρήστης έχει έρθει στη σελίδα μας μέσω εργαλείων δύο διαφορετικών Affiliate, σε ποιον κατοχυρώνεται η πώληση;Σε αυτήν την περίπτωση κατοχυρώνεται στον affiliate από όπου ο χρήστης οδηγήθηκε για τελευταία φορά στη σελίδα μας πριν προβεί στην αγορά της υπηρεσίας.

Αριθμός Άρθρου: 1955
Καταχωρήθηκε: Tue, Mar 27, 2018 7:20 AM
Τελευταία Ενημέρωση: Tue, Mar 27, 2018 7:20 AM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Αν-ο-τελικός-χρήστης-έχει-έρθει-στη-σελίδα-μας-μέσω-εργαλείων-δύο-διαφορετικών-affiliate-σε-ποιον-κατοχυρώνεται-η-πώληση;-1955.html