Προσθήκη Background widgetΣύρετε ένα background widget στη σελίδα


 

Σύρετε ένα widget πάνω στο background widget


 

Κάντε κλικ στο εικονίδιο των ρυθμίσεων για να κάνετε αλλαγές στο background widget


 

Background widget διαχείριση

Το Background widget δημιουργεί πλαίσια που μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα widgets όπως κείμενα ή εικόνες.

Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Background χρώματος(1) για να επιλέξετε χρώμα για το background και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις (2) για να ρυθμίσετε την ακτίνα της γωνίας, διαφάνεια και padding.

Για να χρησιμοποιήσετε μία εικόνα για background, σύρετε μία εικόνα στο πλαίσιο δεξιά (3)


 

 

Χρησιμοποιήστε το Background widget σε μια εικόνα

Το Flex θα προσπαθήσει να αλλάξει το μέγεθος της εικόνας έξυπνα, ώστε το πάνω και το κάτω μέρος της εικόνας να παραμένουν τα ίδια. Αυτό διατηρεί τις στρογγυλεμένες γωνίες ή άλλες τυχόν αλλαγές που έχουν γίνει στην εικόνα.

Το Tile θα επαναλάβει την εικόνα - χρησιμοποιήστε τα κουμπάκια Επανάληψη X και Επανάληψη Y, για να ρυθμίσετε την κατεύθυνση προς την οποία θα πραγματοποιηθεί το εφέ tile.

Η Έκταση θα αλλάξει το μέγεθος της εικόνας ώστε να γεμίσει το πλαίσιο.


 


Αριθμός Άρθρου: 6
Καταχωρήθηκε: Wed, May 30, 2012 1:55 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Thu, May 31, 2012 3:07 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Προσθήκη-background-widget-6.html